Jomo Silveira er Kulturhjerte sin koreograf og gledesspreder. Jomo har sin utdannelse fra hjembyen Rio de Janeiro i Brasil. Han har turnert som danser over hele verden, og etter noen år i Danmark hvor han blant annet jobbet ved det Kongelige Teaters Ballettskole, kom han i 2012 til Lillehammer og har siden jobbet som pedagog ved Lillehammer og Gjøvik dansesenter. I løpet av disse årene har både barn, unge og voksne fått glede av Jomo sin erfaring og kunnskap, og hans evne til å utvikle kreativitet, talent og spre danseglede.