Kulturhjerte på 1-2-3-4

#1

Ukentlig møteplass og utviklingsarena for barn og ungdom fra hele verden som sammen skaper en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alle sine opprinnelsesland.

Siden oppstarten har 250 barn fra 30 nasjoner blomstret i Kulturhjerte – og mange flere foreldre blitt inkludert og integrert i kulturbyen Lillehammer. 

En viktig suksessfaktor er profesjonelle instruktører på regi, koreografi, kostymedesign, musikk, lyd og lys som sørger for en høy kvalitet på forestillingen og som jobber tett med deltagerne gjennom hele året.

#2

#3

Foreldre utgjør produksjonsgruppene som på frivillig basis snekrer, syr, serverer og er vertskap på festforestillingene. Produksjonsgruppene er dermed i seg selv en sosial og inkluderende arena.

Forestillingene vises for venner, familie, skolekamerater og øvrig publikum i Lillehammer. I 2021 satte vi opp forestilling for første gang i Maihaugsalen i Lillehammer.

#4

Vil du være med på Kulturhjerte? Oppstart er i oktober hvert år og deltakelse er gratis! Søknadsfrist er 1. august.