Påmelding Kulturhjerte

Deltakelse i Kulturhjerte er gratis og påmeldingen er åpen! Frist for å sende inn søknadsskjemaet neste år er 1. august 2024. Vi gir deg svar på deltagelse kort tid etter svarfristen. Oppstart er i uke 42. Ukedag og tidspunkt blir informert om når du har fått plass. 

Kulturhjerte får søknader fra mange flere enn vi har plass til, så vi kan dessverre ikke si ja til alle. 

 Kulturhjerte vil gi plass til både de som er nye i byen, og de som har bodd her lenge. Vi vil ha med noen nye hvert år og samtidig er det viktig at noen som har vært med tidligere er med videre. Vi vil også ha variasjon i alder og kjønn, derfor er det ikke en vanlig påmeldingsliste, men et mål om en mest mulig variert gruppe som avgjør hvem som får plass hvert år.

Aldersgrensen for å delta er 10 år. 

Foto: Torbjørn Olsen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Epost til foreldre/foresatte dersom du er under 18 år
Telefonnummer til foreldre/foresatte dersom du er under 18 år
Jeg bekrefter at Kulturhjerte har tillatelse til å bruke bilder, lyd- og videoopptak av påmeldt deltaker på nettsiden, sosiale medie-kanaler, samt offentlige medier og TV *
Jeg er inneforstått med at Kulturhjerte behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. Informasjonen vil oppbevares konfidensielt og vil slettes fra systemet etter at kontakt er opprettet med interessent. *