Jeg vil delta!

Vårt mål er å få små og store kulturhjerter fra alle kulturer til å banke sammen, er du ett av dem? 

Kulturhjerte 2021/2022 starter opp igjen tirsdag i uke 42. Frist for å melde seg på er 20. august.

Vi gir deg svar på deltagelse kort tid etter det. 

Kontakt oss på: kulturhjerte@gmail.com