Hva er Kulturhjerte?

Kulturhjerte er langt mer enn en forestilling; det er en metode for hvordan vi møter hverandre som mennesker.

Når vi velger å se på mangfold som en ressurs, åpner det seg store muligheter – og opplevelser! 

Kulturhjertestarter

Grunnlaget for Kulturhjerte hviler på metodikken som er hjertet i alt vi gjør i organisasjonen. Denne tilnærmingen definerer våre prosesser og hvordan vi møter hverandre som mennesker. Det handler om å se hvert enkeltmenneske som en ressurs og å spørre: «Hva har du?», ikke «Hva mangler du?».

Hver uke møtes barn og ungdom med forskjellig kulturell bakgrunn for å utforske hverandres kulturarv, talenter og personlighet på en respektfull og nysgjerrig måte.

Kulturarv lager forestillinger som gir et nært og musikalsk møte med unge menneskers historier, fortalt gjennom musikk og dans fra deres oppvekst og liv.

Sammen jobber vi mot et mål som forteller om en vei videre for et mer mangfoldig Lillehammer – og verden.