GD var med bak kulissene da vi lagde musikkvideo før jul.

GD/Kari Utgaard: Det hele startet i 2016. Fem engasjerte voksne ønsket å lage en møteplass for hverdagsintegrering. De var overbevist om at den beste metoden var å lage teater sammen. 

Sju barn var med den første sesongen av Kulturhjerte. Dette semesteret teller gruppa 33 barn og unge fra 14 ulike land. Deltakerne må signere en kontrakt med regler som håndheves strengt. Hvis de er borte mer enn to ganger, mister de plassen. Mobiltelefoner er forbudt. Alle må love å gjøre sitt beste alltid.

Les hele saken her: https://www.gd.no/pa-bakrommet-er-det-bade-nerver-og-grining/f/5-18-1921631